RidgeBow´s Hamina of Akeron

Antal valpkullar: 1 st
Födda valpar: 2 st varav 0 hanar & 2 tikar
Pålagda valpar: 2 st varav 0 hanar & 2 tikar

Valpkullar: Q-kullen.

 
INFOMATION OM VALPKULL
                   Korrekta  Dödfödda Dermoid sinus Ridgefel Ridgelösa Kroksvans
Födda valpar 0 hanar
1 tik
0 hanar
0 tikar
0 hanar
0 tikar
0 hanar
0 tikar
0 hanar
1 tik
0 hanar
0 tikar 
Pålagda valpar 0 hanar
1 tik
0 hanar
0 tikar 
0 hanar
0 tikar 
0 hanar
0 tikar
0 hanar
1 tik 
0 hanar
0 tikar 
 
HD-RESULTAT
                   A                 B                 C                D                E                 Okänt        
Antal 0 st 1 st 0 st 0 st 0 st 1 st
Procent 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 50 %
 
ED-RESULTAT
                   Utan
anmärkning (0)
Lindriga
pålagringar (1)
Måttliga
pålagringar (2)
Kraftiga
pålagringar (3)
Okänt           
Antal 1 st 0 st 0 st 0 st 1 st
Procent 50 % 0 % 0 % 0 % 50 %
 
MENTALBESKRIVNING
                   MH genomfört Skott 1-2     Skott 3       Skott 4-5     MH avbrutet   Okänt        
Antal 1 st 1 st 0 st  0 st 0 st  1 st 
Procent 50 % 50 %  0 %  0 % 0 %  50 %