S-Kullen

Födelsedatum: 2009-05-29
Födda valpar: 12 st varav 4 hanar & 8 tikar
Pålagda valpar: 9 st varav 4 hanar & 5 tikar
Inavelsgrad: 0.00%


Fader: 
Kangelani's Gentle Thanzi by Clay
Moder:
Ridgebow's La-Ticha of Chango


INFOMATION OM VALPKULL
                   Korrekta  Dödfödda Dermoid sinus Ridgefel Ridgelösa Kroksvans
Födda valpar 4 hanar
7 tikar
0 hanar
2 tikar
0 hanar
0 tikar
0 hanar
1 tikar
0 hanar
0 tik
0 hanar
0 tikar 
Pålagda valpar 4 hanar
4 tikar
0 hanar
0 tikar 
0 hanar
0 tikar 
0 hanar
1 tikar
0 hanar
0 tik 
0 hanar
0 tikar 
Kommentar Två korrekta tik var dödfödda. En korrekt tik dog efter cirka ett dygn. Tiken med ridgefel har tre kronor.

HD-RESULTAT
                   A                 B                 C                D                E                 Okänt        
Antal 4 st 4 st 1 st 0 st 0 st 0 st
Procent 44,44 % 44,44 % 11,11 % 0 % 0 % 0 %
Kommentar Röntgen av höftleder bör ske vid 1½ års ålder vilket för denna kull infaller 2010-11-29.
 
ED-RESULTAT
                   Utan
anmärkning (0)
Lindriga
pålagringar (1)
Måttliga
pålagringar (2)
Kraftiga
pålagringar (3)
Okänt           
Antal 9 st 0 st 0 st 0 st 0 st
Procent 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kommentar Röntgen av armbågar bör ske vid 1½ års ålder vilker för denna kull infaller 2010-11-29.

MENTALBESKRIVNING
                   MH genomfört Skott 1-2     Skott 3       Skott 4-5     MH avbrutet   Okänt        
Antal 7 st 7 st 0 st  0 st 0 st  2 st 
Procent 77,78 % 77,78 %  0 %  0 % 0 %  22,22 % 
Kommentar Mentalbeskrivning av våra valpkullar brukar ske runt 1½ års ålder vilket för denna kull infaller 2010-11-29.